EEN OUDE FOTO VAN DE LAATSTE DIRECTEUR VAN PLANTAGE JAGTLUST.

Op internet vond ik deze oude foto, gemaakt op 31 juli 1900 in de tuin van Plantage Voorburg. De figuur staande in het midden is Tiddo Jacob Reinders Folmer. Bijna een halve eeuw was hij directeur van Jagtlust geweest toen hij de plantage in 1946 verliet en weer naar Nederland terugkeerde. Hem kende ik als “Oom Folmer” en zijn verhalen deden mij als kind verlangen ooit zelf dat verre Suriname te bezoeken.

Op de foto staan verder o.a. de plantagedirecteur van Voorburg met vrouw en dochter en ook nog enkele gasten. Aan de rechterkant van Folmer zit de districtscommissaris van Nickerie, C. van Drimmelen en geheel links op de foto Dr. H. van Cappelle, leraar aan de “Hoogere Land- en Tuinbouwschool” in Wageningen (Ned.).

De foto is waarschijnlijk gemaakt ter gelegenheid van het bezoek van laatstgenoemde aan Suriname. Van Cappelle, geoloog, was namelijk door de Nederlandse Regering uitgezonden om in Suriname op expeditie te gaan naar het Boven-Nickerie gebied om dat nader in kaart te brengen. Districtscommissaris Van Drimmelen had hier voorbereidend onderzoek voor verricht. Na afloop van de expeditie verwerkte Van Cappelle de resultaten in één van zijn vele boeken.

Tijdens zijn verblijf in Suriname heeft hij naast geologisch onderzoek ook ander onderzoek gedaan. Zo heeft hij in Paramaribo en in het Nickerie-District ook verhalen over de spin Anansi (Anansi Tori’s) opgetekend, verhalen die tot dat moment alleen mondeling werden overgedragen. De resultaten verwerkte hij eerst in een enkel artikel, maar later ook in een in 1924 verschenen boek: Mythen en Sagen uit West-Indië.

Toch werden de Anansiverhalen waarschijnlijk nog het meest bekend bij een groter publiek door het in 1986 verschenen “Grote Anansiboek”, geschreven door oud-schoolmeester en eerste President van Suriname: Johan Ferrier.

Jacob van der Burg.