BOEROES

Nog voor de afschaffing van de slavernij kwam een groep arme boeren uit Nederland naar Suriname om daar nieuwe landbouwbedrijven te stichten. Ze werden bekend als de “Boeroes”. Ook over deze groep is een databank aangelegd in het Nationaal Archief (klik op link hieronder).

In de jaren 1845-1853 arriveerden bijna 400 van deze immigranten in Suriname. De voorbereiding in Nederland was verre van optimaal. De informatie over wat ze te wachten stond was summier en de selectie van deelnemers overhaast. Bovendien bleek bij aankomst dat het Surinaamse Gouvernement de afspraken over het inrichten van de vestigingsplaats niet was nagekomen.

Hoewel veel van de kolonisten tijdens de eerste jaren bezweken aan ziekten en ontberingen, wist de groep zich uiteindelijk toch te handhaven. Wel trokken ze weg van hun eerste vestigingsplaats, Plantage Voorzorg aan de Saramacca, omdat de voorzieningen erg slecht waren en het klimaat ongunstig. Een aantal jaren was Groningen de nieuwe verblijfplaats. Omdat dit te ver af lag van Paramaribo waar de boeroes hun landbouwproducten moesten slijten, vestigde men zich definitief in de buurt van Paramaribo. Daar, in Kwatta en Uitvlugt, wonen ook nu nog de meeste Boeroes.

Bron: Nationaal Archief.

-Op de site van de Stichting “Boeroe Kon Makandra” uitgebreidere informatie terug te vinden over de Boeroes (boeroes.nl).

-De journaliste Karin Sitalsing schreef een boeiend boek over haar Boeroe-voorouders (Boeroes, Uitgeverij Atlas)

Jacob van der Burg.