VOORLOPERS VAN PLANTAGE JAGTLUST.

Voordat Nederland in 1667 eigenaar werd van de kolonie Suriname, was deze al vanaf 1650 Engels bezit. Op de oudste bekende kaart van Suriname, staat op de plaats van het huidige Jagtlust al een vermelding. In die tijd werd een plantage vaak aangeduid met de naam van de eigenaar.

Op de site van de Suriname Heritage Guide (samengesteld door Philip Dikland) staat hierover het volgende vermeld.

“Uit de Engelse kaarten van Thornton en die in de JCB library blijkt dat de rechteroever in 1667 gekoloniseerd was. Clark en Bootiman hadden er hun plantages. De landstreek in z’n geheel wordt op de kaart aangeduid als “Wiampebo”. Later zou blijken, dat deze naam ook was gegeven aan de plantage van Bootiman. De kaart is te onnauwkeurig om de exacte locatie van de plantages te bepalen.
Op de kaart van Mogge uit 1671 wordt alleen de plantage van Bootiman (“Boeteman”) nog aangegeven. Clark wordt niet meer genoemd.
Op de z.g. “Labadistenkaart” van 1686 wordt B. Perduijn genoemd als de eigenaar.
Twee jaar later, op de kaart van Frederik de Witt, worden de plantages “Jampabo” en “Sauribo” genoemd. De plantages zijn klein, het lijken meer een soort buitenplaatsen of “Combé’s” zoals men ze in Suriname noemt. Eindelijk hebben we dan een kaart in handen waarmee nauwkeurig de locatie kan worden vastgesteld. “Jampabo” is het latere Jagtlust, en “Sauribo” ligt ter plaatse van het latere Dordrecht.
Balten Perduyn, de eigenaar van Waiampibo in 1688, was in 1675 reeds in Suriname, en wordt vermeld op de lijste van weerbre. mannen der duijtsche natie van dat jaar (RAZ 2035 – 262). In 1680 was hij burgemeester en lid van de krijgsraad, en kreeg hij een plaats in de vergrote Raad van Politie.”

In 1688 speelde de plantage nog een belangrijke rol rond ongeregeldheden na de moord door muitende soldaten op Gouverneur Sommelsdijk. De plantage was namelijk de plek waar het wettig gezag zich terug trok om vandaar onderhandelingen met de muiters te voeren. De opstand werd neergeslagen en de voornaamste muiters berecht. Na de gebeurtenissen van 1688 verdween Waiampo uit beeld, en werd vermoedelijk verlaten.

Ongeveer 50 jaar later kwam het vervolg.

Jacob van der Burg.